Vår bebyggelseantikvarie berättar: Nya Varvsallén 20A

Bebyggelseantikvarien

Vilket säkert är bekant för de flesta göteborgare så har Nya Varvet en lång och lite brokig historia. Anläggningen tillkom som en del av den kungliga militärstat som Sverige utvecklats till under 1600- och 1700-talen.

Den befästa staden Göteborg behövde en flotteskader som kunde stödja stadens och västkustens försvar vid anfall från havet. År 1701 presenterade generalkvartermästarelöjtnant Paul Leijonsparre planen för Nya Varvet i utkanten av Göteborg. Det var en plan med en omfattande hamnanläggning som var starkt influerad av barockens ideal med en central axel och symmetri. Under det Stora Nordiska kriget (1700-1721) etablerades Nya Varvet men i och med krigets slut kom byggandet av sig. Det var först i slutet av 1700-talet som Nya Varvet, i och med avvecklandet av Gamla Varvet vid Stigberget, utvecklas på allvar. Majoriteten av områdets bebyggelse uppförs under tidigt 1800-tal och präglas av tidens mest betydelsefulla stil; nyklassicismen, som tog inspiration från den grekiska antiken och den romerska republiken. I södra delen av området uppfördes 1802 den första bostadskasernen (Nya Varvsallén 20). Denna kompletterades senare med flankerande kaserner för att bilda en herrgårdsinspirerad miljö. Från bostadskasernerna i söder anlades en allé ned till varvsområdet något som förstärker känslan av ståndsmässighet.

"
Bostadskasernerna uppfördes i första hand som logement för manskap och bostad för tjänstemän och officerare med familjer. År 1829 huserade jungmans- och matroskompaniet samt skeppsgossekompaniet i det som idag är Nya Varvsallén 20. Dessutom disponerade även ekipagemästaren, överkommissarien, regementespastorn och regementesskrivaren, med familjer, lägenheter i huset. På tredje våningen fanns lokaler för skolverksamhet där skeppsgossar samt söner och döttrar till underofficerare och sjöartillerister fick kostnadsfri skolgång.

"
Mellan 1870 och 1907 var Nya Varvet ombildat till centralfängelse men efter Unionskrisen 1905 beslutades det att fängelset skulle omlokaliseras till Härlanda och att marinen skulle återfå kontrollen över Nya Varvet. Så förblev det fram till 1985 då riksdagen beslutade att området skulle avvecklas. I samband med det såldes mark och byggnader till civila företag och/eller privatpersoner.

Nya Varvet är en unik kulturhistorisk miljö och ett mycket fint exempel på hur dessa värden har förvaltats och utvecklats för att idag vara en levande, uppskattad och vacker plats att bo och arbeta på.

"

Fler artiklar

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Spekebergsgatan

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Danska vägen 25

Bebyggelseantikvarien

Vår bebyggelse­antikvarie berättar: Palmstedtsgatan 3